PRIVAATSUSPOLIITIKA

www.sadala.ee vastutav isikuandmete töötleja on MTÜ SEK (registrikood 80587781).
Aadress: Jõgevamaakond,Jõgeval vald,Sadala alevik,Tähkvere tee 8
 
Milliseid isikuandmeid töödeldakse 

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed;

 
Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse 
Isikuandmeid kasutatakse tellimuste töötlemiseks ja kauba kohaletoimetamiseks kliendile.
Ostu andmeid (kaup, kogus, ostu kuupäev, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste selgitamiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu kliendi nimi, e-post, telefoni nr, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebikasutusstatistika tegemiseks.
  
Kes isikuandmeid töötlevad
Klienditugi ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.
Isikuandmeid kasutatakse raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 
Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu (Müügiarve/võistlusele registreerimisel) täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks.
Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul infokirja saatmiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Erply.ee ja Zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Juurdepääs isikuandmetele on MTÜ SEK juhatuse liikmetel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe/registreemistega kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel(nt transporditeenuse pakkuja). Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe klinditoe vahendusel.
 
Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@sadala.ee .
 
Isikuandmete säilitamine
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
  
Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 
Vaidluste lahendamine 
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamiseks pöörduge info@sadala.ee